Advertisement
Home
แก้ไขสัญญาได้หรือไม่ พอดีพิมพ์ชื่อผู้พักผิด พิมพ์ อีเมล์

 

Image 

 แก้ไขสัญญาได้หรือไม่  พอดีพิมพ์ชื่อผู้พักผิด

 Image

  • แก้ไขได้เฉพาะข้อมูลผู้พักครับ เช่น ชือ ที่อยู่โทรศัพท์ กรณี พิมพ์ข้อมูลผิดพลาดได้
  • โดยตัวสัญญา ก็ จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย สามารถพิมพ์สัญญาที่แก้ไขใหม่แล้ว ออกมาให้ ลงชื่อกันใหม่ได้ 
  • การแก้ไข ทำได้เฉพาะ admin เท่านั้น
  • การแก้ไข ไม่สามารถแก้ไขยอดเงินได้ 
  • ถ้ามีความผิดพลาดเกี่ยวกับยอดเงิน ต้อง แจ้งย้ายออก แล้ว ทำสัญญาเช่าเข้ามาใหม่ครับ แต่ต้อง + - ถ้ามีการรับเงินจองเข้ามาก่อนให้ดี ครับ  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแก้ไขเกี่ยวกับยอดเงิน 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >