Advertisement
Home
Home:โปรแกรมบริหารจัดการสำหรับอพาร์ทเมนท์ออนไลน์ พิมพ์ อีเมล์

ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง ยังไม่สามารถให้บริการลูกค้าใหม่ได้

Download Teamviewer

โปรแกรมบริหารจัดการสำหรับอพาร์ทเมนท์ออนไลน์*** โปรแกรม ที่ใช้งานง่าย ตรงตามความต้องการ ของอพาร์ทเมนท์ รายวัน รายเดือน ที่สุด 

               เป็นระบบบริหารงานในอพาร์ทเมนท์ เก็บรายได้ ออกใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ห้องพักรายวัน รายเดือน มีระบบการบันทึก มิเตอร์น้ำไฟ และ ออกใบเสร็จกรณีอื่นๆ ได้  สามารถดิดตั้ง ที่ เครื่อง และ สามารถ ดูออนไลน์ เรียกดูข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ด้วยการทำ DDNS Forword port ไปที่เครื่องที่ติดตั้ง   สามารถ เช่าใช้บริการรายเดือนได้ ตามราคา Pricelist          

 • สร้างห้องพัก กำหนดราคาแยกอิสระแต่ละห้อง,
 • กำหนดเฟอร์นิเจอร์ในห้อง,รองรับหลายอพาร์ทเมนท์ ,
 • กำหนดอัตราค่าน้ำ ค่าไฟ รองรับการเก็บ แบบ ค่าน้ำ ค่าไฟ ขั้นต่ำ และ ตามหน่วย
 • กำหนดราคาห้องพัก ได้ทั้งแบบ รวมรายการ และ แยกค่าเช่าห้อง ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ออกจากกัน เพื่อ ตรงตามหลักการจ่ายภาษี
 • กำหนดทรัพย์สินในแต่ละห้อง 
 • ตั้งค่า ค่าปรับ กรณีจ่ายค่าเช่าล่าช้า
 • พิมพ์สัญญาเช่า 
 • ดูสถานะห้องพัก สถานะของห้องพัก เป็น ปรับปรุง/ว่าง/จอง/มีผู้พัก แสดงผลเป็นกราฟฟิค
 • ออกใบจอง,รับเงินจอง 
 • ทำสัญญาเช่า, หักเงินจองให้อัตโนมัติ
 • เก็บข้อมูลผู้พัก,
 • กรอกข้อมูลค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า,
 • พิมพ์ใบแจ้งหนี้,พิมพ์ใบเสร็จ, มีแสดงห้องที่ยังไม่ชำระ หรือ ค้างจ่ายตามใบแจ้งหนี้
 • ยอดเงิน แสดง ออนไลน์,
 • คืนห้อง หักเงินมัดจำให้อัตโนมัติ
 • สรุปรายได้รายเดือน รายปี,
 • มีระบบปฏิทินออนไลน์ นัดหมายของอพาร์ทเมนท์ ,
 • เมื่อมีการออกใบเสร็จรับเงิน ยอดรายรับจะขึ้น ออนไลน์ทันที  
 • พนักงานลบเอกสารไม่ได้  ป้องกันปัญหา การทุจริต  
 • เอกสารเป็น PDF พิมพ์ใบแจ้งหนี้ลงบนกระดาษต่อเนื่องทั้งหมดพร้อมกันได้      
 • รองรับห้องพักรายวัน ออกใบเสร็จ สรุปยอดการเข้าพัก รายได้ ต่้างๆ
 • การพิมพ์ใบเสร็จ และ เอกสารอื่น เช่น จอง ทำสัญญา ทุกครั้ง -ยอดเงินจะขึ้นที่รายงานทุกครั้ง ทราบได้ทันทีว่า วันนี้ มียอดเงิน+ เท่าใด ขจัดปัญหา การเก็บเงินไว้ที่ตัวพนักงาน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
 • ใบเสร็จเมื่อผิดพลาด พนักงานจะลบข้อมูลใบเสร็จไม่ได้  แต่ สามารถออกใหม่ แล้ว remark ไว้ให้ตรวจสอบได้ เจ้าของอพาร์ทเมนท์สามารถตรวจสอบ เอกสารได้
 • กรณีจ่ายค่าเช่าช้าเกินกำหนด -ระบบจะพิมพ์ค่าปรับขึ้นมาอัตโนมัติ
 • การตั้งค่า กำหนดอัตราค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ รวมถึงแบบฟอร์มสัญญา ตั้งค่าด้วย Username ของ admin(เจ้าของอาคาร) เท่านั้น พนักงานไปแก้ไขไม่ได้

 

 

Download โปรแกรมติดตั้งที่เครื่อง ฟรี 20 ห้อง ( 15 วัน)


 

 

 ลิขสิทธิ์ โปรแกรมบริหารอพาร์ทเมนท์ e-apartment  โดย บริษัท อีออฟฟิศออนไลน์ จำกัด

 

Image

 

Image

 

 

1.Screenshot - หน้าห้องพัก สามารถจัดการ จอง-ทำสัญญา-ดูข้อมูลผู้พัก-ย้ายออก ได้จากหน้านี้ ดูประวัติการปรับปรุงห้อง ผู้พักรายเก่า 2.Screenshot - หน้าผู้พัก แสดงข้อมูล สัญญา, ผู้พักร่วม,ทะเบียนรถ,ทะเบียนคีย์การ์ด,จัดเก็บไฟล์จากการscan 3.Screenshot - หน้าการจอง แสดงข้อมูล การจอง สถานะการจอง สามารถยกเลิกการจองได้ 4.Screenshot - หน้าสัญญาเช่า แสดงข้อมูล สัญญาเช่า สถานะย้ายออกแล้ว สามารถย้ายออกออกเอกสารคืนห้องได้ เรียกดูเอกสารที่scan เก็บไว้ได้ 5.Screenshot - หน้ามิเตอร์น้ำ,มิเตอร์ไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์ แสดงข้อมูลเรียกดูย้อนหลังได้ ,กรอกมิเตอร์เรียงห้องแล้ว save ทีเดียวได้ 6.Screenshot - หน้าใบแจ้งหนี้ แสดงข้อมูล ค่าบริการตามงวด ,ออกใบแจ้งหนี้ทีละใบ หรือ ออกทีเดียวทั้งหมด พิมพ์ลงกระดาษต่อเนื่องหรือ A4ได้ทีเดียว 7.Screenshot - หน้าออกใบเสร็จ แสดงข้อมูล ค่าบริการ ใบแจ้งหนี้ทุกใบของแต่ละห้องในงวดเดือนนั้น ออกใบเสร็จได้จากใบแจ้งหนี้ล่าสุด มีแสดงใบเสร็จที่ออกแล้วให้ทราบ 8.Screenshot - หน้าคืนห้อง แสดงข้อมูล ผู้พัก สามารถออกใบคืนห้อง และ หักค่าบริการต่างๆ ได้ตามสัญญากำหนด 9.Screenshot - หน้ารายงาน แสดงข้อมูล รายงานรายรับทั้งหมดทุกรายการ แยกแต่ละประเภท เมือ่พนักงานมีการออกเอกสารต่างๆ จะมีรายงานขึ้นออนไลน์ทันที มีรายงานห้องที่ค้างชำระ,รายการปรับปรุง (พนักงานแก้ไขไม่ได้) 10.Screenshot - หน้าส่ง SMS แสดงข้อมูลผู้พักตามสัญญา ส่ง SMS ได้ ตามที่เลือก หรือทีเดียวทั้งหมด (ค่าบริการ SMSละ 60 สต.) 11.Screenshot - หน้าปฏิทิน แสดงปฏิทิน ออนไลน์ สามารถบันทึกนัดหมาย สั่งงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่พลาดนัดหรือระบบงานในอพาร์ทเมนท์